Turistika / Hiking

Odporúčané TÚRY v okolí

otvorené celoročne - môžete kombinovať s vlakom , autobusom alebo s turistickým busom. Nezabudnite si pršiplášť a náhradne topánky kvôli vodopádom.

 • Zejmarská roklina (rebríky) / 30 min pešej chôdze po červenej smer Biele Vody cez lyžiarsky svah. Po rokline vystúpite na planinu Geravy (cca 1 hod., na Geravách nájdete hotel s reštauráciou, koníky a zvieratá v ohradách) a odtiaľ po zelenej značke do Dediniek (cca 45 min.).
  Ak plánujete dlhšiu túru, z Geráv sa dostanete cez Zajfy na Havraniu skalu (vyhliadka) a cez Stratenskú pílu späť na Dedinky.

 • Zejmarská gorge (ladders) / 30 min walk along the red direction of Biele Voda through the ski slope. After the gorge you will ascend to the Gerava plain (approx. 1 hour, in Gerava you will find a hotel with a restaurant, horses and animals in the corrals) and from there follow the green sign to the villages (approx. 45 min.).
  If you are planning a longer hike, you will get from Geráv through Zajfy to Havrania skála (view point) and back to Dedinky via Stratenská píla. 

 • Havrania skala / od hotela na Stratensku pílu a odtiaľ cez Občasný prameň na Havraniu skalu, (stredne ťažká, vyhliadka, dĺžka túry: 3 hodiny)

 • Havrania skala / from the hotel to the Stratenska pila and farther via Občasný spring to Havrania skala, (medium difficulty, view, length of hike: 3 hours)

 • Stratenská píla a Stratenský kaňon / 4 km po červenej k nástupu na Stratensku pílu a Stratenú ďalej k Stratenskému kaňonu, alebo je možné odparkovať pred tunelom za obcou Stratená kde sa nachádza vstup do kaňona . Chodník je asfaltový, vhodný aj pre bicykle, vozičkárov a kočíky. (ľahká, dĺžka túry: 1hod )   

 • Stratenská píla and Stratenský kaňón / 4 km along the red path to reach Stratenská píla and Stratená further to Stratenský kaňón, or it is possible to park in front of the tunnel behind the village of Stratená where the entrance to the canyon is located. The sidewalk is asphalt, also suitable for bicycles, wheelchairs and prams. (easy, tour length: 1 hour).

DO PODLESKU SA DOSTANETE TURISTICKÝM BUSOM (cestovný poriadok na recepcii) ALEBO AUTOM: SMER STRATENÁ, ZA STRATENOU JE TUNEL, ZA TUNELOM ODBOČÍTE NA PRVEJ ODBOČKE DOPRAVA (tabuľa Kláštorisko), a prídete na Kopanec, Pílu pre Veľký Sokol alebo Piecky a Podlesok pre Prielom Hornádu, Suchú Belú alebo Kláštorisko. Nie je v navigácii.

 • Sokolia dolina / 13km k nástupu cez Geravy po turistických chodníkoch k rokline. (náročná, rebríky, celodenná, najdlhší vodopád v Slovenskom raji)

 • Sokolia dolina / 13km to start through Geravy on hiking trails to the gorge. (challenging, ladders, all day, the longest waterfall in the Slovak Paradise)

 • Veľký Sokol / 20km k nástupu v obci Píla autom alebo turist. autobusom
  (náročná, rebríky, dĺžka túry: 4,5 hodiny)

 • Veľký Sokol / 20km to the start in the village of Píla by car or tourist. by bus. 
  (challenging, ladders, tour length: 4.5 hours)

 • Roklina Piecky / 20km k nástupu Píla autom alebo turist. autobusom
  (rebríky, dĺžka túry: 4 hodiny)

 • Gorge Piecky / 20km to the entrance Píla by car or tourist. by bus
  (ladders, tour length: 4 hours)

 • Roklina Suchá Belá / 30 km k nástupu Podlesok autom alebo turist. autobusom
  (rebríky, dĺžka túry: 4 hodiny)

 • Suchá Belá Gorge / 30 km to get to Podlesok by car or tourist. by bus
  (ladders, tour length: 4 hours)

 • Prielom Hornádu / 30 km k nástupu Podlesok autom alebo turist. autobusom
  (stúpačky nad riekou, dĺžka túry: 4 hodiny) 

 • Prielom Hornádu / 30 km to get to Podlesok by car or tourist. by bus
  (climbs above the river, tour length: 4 hours)
 • Kráľova hoľa / 21 km k nástupu autom /vlakom (Dedinky-Telgárt penzión)
  (dĺžka túry: 8 hodín, Nízke Tatry) 

 • Kráľova hoľa / 21 km to the start by car / train (Dedinky-Telgárt pension)
  (tour length: 8 hours, Low Tatras)

Predbežná rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.