STRAVOVANIE 

Reštaurácia / Restaurant

 • Prevádzkujeme Reštauráciu u Pelleho, ktorá je vzdialená 50m od hotela a je hosťom k dispozícii celodenne.
 • Pre väčšie skupiny je k dispozícii reštaurácia v hoteli.
 • Kapacita hotelovej reštaurácie je 90 miest.  
 • Reštaurácia je vhodná pre svadby a oslavy. 
 • Môžete si dať u nás Raňajky, vybrať jedlo z Jedálneho lístka, alebo si dať Denné menu. 
 • Pre školy v prírode a skupinové pobyty detí pripravujeme Detské menu v súlade s požiadavkami správneho stravovania podľa predpisov RUVZP.
 • We run the Restaurant "U Pelleho", which is located 50 meters from the hotel and is available to guests all day.

 • For larger groups, the hotel's restaurant is available.

 • The capacity of the hotel's restaurant is 90 seats.
 • The restaurant is suitable for weddings and celebrations.
 • You can have Breakfast, choose Dinner from the menu, or have a daily menu.
 • For schools and group of children, we prepare the Children's menu in accordance with the requirements of proper nutrition according to the regulations of the RUVZP.

Kaviareň-Pizzeria / Cafe-Pizza

 • Kapacita: 25 miest v interiéri + 16 miest na terase. 
 • Čapované pivo, Kofola, 
 • Čerstvá Pizza na objednávku.
 • Capacity: 25 seats in interior + 16 seats on terrace. 
 • Draft beer, Kofola, 
 • Freshly made Pizza.