Kone / Horses

Agroturistika a kone

  • Ranč pod Ostrou skalou - obec Dobšinská Ľadová Jaskyňa / 12km - smer Poprad (pri hlavnej ceste, 1 km za Dobšinskou ľadovou jaskyňou). Vozenie na koňoch, výlety do prírody a jazda v koči. Tel: +421 911 298 208

  • Ranč na Samelovej lúke - Jazda na koni, koči a agroturistika, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Tel.: +421 915 951 705

Agrotourism and horses

  • Ranch pod Ostrou skalou - village Dobšinská Ľadová Jaskyňa / 12km - direction Poprad (by the main road, 1 km behind Dobšinská Ice Cave). Horseback riding, nature trips and carriage rides. Tel: +421 911 298 208
  • Ranch on Samelova meadow - Horse riding, carriage rides and agrotourism, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Tel .: +421 915 951 705