Jaskyne / Caves

Jaskyne

Najviac jaskýň na Slovensku je v našom okrese

  • Dobšinská ľadová jaskyňa / 12 km

  • Ochtinská aragonitová jaskyňa / 41 km (neďaleko kaštieľa Betliar

  • Krásnohorská jaskyňa - zážitková prehkliadka vo výstroji  / 46 km

  • Gombasecká jaskyňa / 47 km

  • Domica / 56 km

Caves

Highest number of caves in Slovakia are in our district.

  • Dobšinská Ice Cave / 12 km
  • Ochtinská aragonite cave / 41 km (near Betliar manor
  • Krásnohorská Cave - adventure tour in equipment / 46 km
  • Gombasecká Cave / 47 km
  • Domica / 56 km