Rybolov / Fishing

Rybolov 2021

  • čo je potrebné:

  • Štátny rybársky lístok ( kúpite na obecnom úrade) - do 5 Eur

  • Povolenie na rybolov pre nečlena rybárskeho zväzu: 30 Eur na 1 deň.

  • alebo Povolenie pre člena rybárskeho zväzu: 15 Eur na 1 deň.

Loví sa tu pstruh potočný, jeho jazerná forma, pstruh dúhový ale dá sa uloviť aj jalec, ostriež či plotica. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov.

  • Predajca povolení na rybolov (porybný) má kanceláriu pri požičovni člnov s mólom.

Fishing rools 2021

you need permits:

  1. National fishing license (can buy at the municipal office)  5 Euro.
  2. Fishing permit for non-members of the fishing association: 30 EUR / 1 day.
  3. or Permit for a member of a fishing association: EUR 15 for 1 day.

Rainbow trout can be caught here, but you can also catch juniper, perch or roach. In recent years, the reservoir has been fished more and more with the original brown trout. Sporadic catches of nice pike and tench have also been recorded.

The seller of fishing permits  has an office at the boat rental with a pier (mole).