Skalolezenie / Rock climbing

Inštruktor skalolezenia a Certifikovaný horský sprievodca

  • Skalná stena v Stratenskej píle, vhodné aj pre deti.

  • Skupinové túry s odborným výkladom.

  • Alexander Ružbašan - Kontakt: 0905 356 540

Rock Climbing Instructor and Certified Mountain Guide

  • Rock wall in Stratenská píla, also suitable for children.
  • Group tours with expert interpretation.
  • Alexander Ružbašan - Contact: 0905 356 540