Pamiatky / Sightseeing

Hrady a pamiatky

  • Kaštieľ Betliar / 26 km - odporúčame.

  • Muránsky hrad / 36 km - Národný park Muránska planina. Zrúcanina hradu Muráň z 13. storočia s peknými výhľadmi. Na hrad sa dostanete po červenej z obce Muráň alebo po žltej z Prednej hory (menšie prevýšenie ako po červenej).

  • Hrad Krásna Hôrka / 46 km - momentálne do odvolania zatvorený,

  • Levoča / 41 km - Dom Majstra Pavla, Historická radnica, Spišské múzeum, Výstavná sieň

  • Spišský hrad / 57 km

Castles and sightseeing

  • Betliar manor house / 26 km - we are rocomending.
  • Muránsky castle / 36 km - Muránska planina National Park. The ruins of the Muráň castle from the 13th century with nice views. You can get to the castle on the red path from the village Muráň or on the yellow path from Predná hora.
  • Krásna Hôrka Castle / 46 km - currently closed until further notice,
  • Levoča / 41 km - Dom Majstra Pavla, Historical Town Hall, Spiš Museum, Exhibition Hall
  • Spiš Castle / 57 km