Tarzania / Rope park

Lanový park Tarzania

  • TARZANIA Dobšinka pri Dobšinskej ľadovej jaskyni - 12 km od hotela,

  • v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyne, smerom na Poprad.

  • Pre deti od 6 rokov i dospelých.

Tarzania Rope Park

  • TARZANIA Dobšinka near Dobšinská Ice Cave - 12 km from the hotel,
  • near the Dobšinská Ice Cave, towards Poprad.
  • For children from 6 years and adults.