Výlet vláčikom / Train trip

Výlet vláčikom pod Kráľovu hoľu

Horehronský expres na Dedinkách aj tento rok. Perfektný zážitok pre deti na najkrajšej trati na Slovensku. Tunely, Telgártska slučka, Kráľova hoľa na trase. Trasa Dedinky-Červená skala a späť. Termíny kedy vláčik jazdí: 23.7., 6.8., 20.8. Lístky zakúpite tu: www.expres.zhoramizadolami.sk

Train trip under Kráľova hoľa

A perfect experience for children on the most beautiful train track in Slovakia. Tunnels, Telgárt loop, Kráľova hoľa on the route. Route Dedinky-Červená skala and back. Dates: 23.7., 6.8., 20.8. You can buy tickets here: www.expres.zhoramizadolami.sk